Wenst u in te schrijven voor outplacementbegeleiding, vul dan onderstaand formulier volledig in.
U ontvangt eerstdaags een bevestiging van uw inschrijving en verdere afspraken.

Naam
Voornaam
Adres
Postcode
Gemeente
Telefoon/gsm
E-mail
Geboortedatum
Rijksregisternummer
   
Naam van het bedrijf waar ik werkte
Adres bedrijf
Postcode bedrijf
Gemeente bedrijf
Datum indiensttreding
Datum ontslag
   

Heb je een opzeggingstermijn?

Ja, meer dan 30 weken en ik presteer mijn opzeggingstermijn
Ja, meer dan 30 weken maar ik presteer mijn opzeg niet en ontvang een verbrekingsvergoeding (Verplichte bijlage: gelieve een kopie van je C4 door te sturen naar outplacement@woodwize.be of per post naar Woodwize, Hof ter Vleest dreef 3 te 1070 Brussel)
Ja, minder dan 30 weken, tot
 
In het kader van de sectorale outplacementbegeleiding, hebben wij bovenstaande persoonlijke gegevens nodig. Gelieve hieronder aan te geven dat u akkoord gaat dat Woodwize deze persoonlijke gegevens doorgeeft aan het outplacementkantoor en het Fonds voor Bestaanszekerheid. Na de outplacementbegeleiding kan u, indien u dit wenst, uw persoonlijke gegevens laten verwijderen uit onze databank. Gelieve hiervoor een mail te sturen naar outplacement@woodwize.be
Ja, ik ga hiermee akkoord (* verplicht aan te vinken)