PUUR PROF is een organisatie van Bouw- en Houtunie Limburg en richt zich tot de verschillende deelsectoren uit de professionele bouwwereld. Heel wat van deze deelsectoren kunnen dan ook rechtstreeks of onrechtstreeks in verband gebracht worden met houtverwerkende activiteiten.

In de voormiddag, van 8u tot 12u, zijn er verschillende bouwopleidingen en seminaries (o.a. ergonomie en EHBO). In de namiddag, van 13u tot 21u, is er een netwerkevent en worden er verschillende workshops gehouden. 

De sectorale dienst Veiligheid en Welzijn van Woodwize is aanwezig met een stand en maakt de bezoekers graag wegwijs over Woodwize en haar verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Tijdens deze infosessie zetten experts van de FOD WASO alles netjes op een rij zodat u precies weet wat er van u verwacht wordt:

 • Waarom wijzigde de structuur van de Codex (op 2 juni 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad) en hoe zit deze structuur nu precies in elkaar? 
 • Wat verwacht de arbeidsinspectie van de verschillende actoren in het preventiebeleid en hoe vertaalt zich dit op het terrein?
 • Welke middelen stelt de overheid ons ter beschikking om ondersteuning te bieden in het preventiebeleid?

Probeert u nog door de bomen het bos te zien? Deze infonamiddag is er alvast een degelijke aanzet toe.

U krijgt de kans om vooraf (vóór 22/01/2018) via de inschrijvingslink anoniem uw vragen te stellen aan de dienst Toezicht Welzijn op het Werk. Tijdens de infonamiddag worden deze dan behandeld.

meer info

Een leerling(e) kan niet zomaar zijn/haar stage aanvangen in een bedrijf. Vooraleer hij/zij “veilig” aan de slag gaat zijn enkele cruciale stappen aan de orde. Spijtig genoeg gebeuren er elk schooljaar opnieuw ongevallen die men, mits wat meer aandacht, had kunnen voorkomen.

Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Over welke administratie hebben we het? Wat als er twijfels rijzen i.v.m. de veiligheid? Wat als het (toch) fout loopt? …

Tijdens een bijscholing brengen Woodwize en de firma Norbord te Genk een duidelijk overzicht in deze thematiek.

De “place to be” voor zaakvoerders, leidinggevenden of preventieadviseurs van kleine(re) en middelgrote ondernemingen uit de houtsector.

Op deze infoavond wordt de gratis online risicoanalysetool “OiRA Hout 2.0” voorgesteld.

Wie is verantwoordelijk voor deze tool? Wat zijn de verschillen met de eerste versie? Hoe ver reiken de (wettelijke) mogelijkheden van deze tool? Welke veiligheidsdocumentatie kan ik aanwenden? ...

U komt het allemaal te weten tijdens deze inspirerende infoavond!

Ben je een zaakvoerder die de preventiematerie van op een afstand bekijkt? Ben je een leidinggevende die beseft dat hij bepaalde verantwoordelijkheden draagt m.b.t. het preventiegebeuren? Of ben je een beginnend of een doorwinterd preventieadviseur?

SBM-Syntra en Woodwize stelden, specifiek voor alle ondernemingen in de houtverwerkende sector, een programma samen waarbij tijdens 3 avondsessies alle veiligheids- en welzijnsaspecten aan bod komen.

Het unieke aan deze opleiding is dat er specifieke, aan de houtsector gelinkte, thema’s en risico’s behandeld worden. Combineer dit met een interessante ervaringsuitwisseling tussen deelnemers en docenten, en je wordt ongetwijfeld overtuigd over de meerwaarde van deze opleiding.

 

 • Veiligheid onder spanning - 20 en 22 september 2016 - download presentatie
 • Woodwize: partner van 'The way to health and safety' - 19 oktober 2016
 • Infosessie Brandpreventie - 15 november 2016
 • Veiligheid in de bosbouw - 8 december 2016 - www.inverde.be/cursus/2137
 • Voldoet uw bedrijf aan de verplichte risicoanalyses? - Meer info
 • Infonamiddag: KB Psychosociale Aspecten (Gent) - 2 februari 2017 - download presentatie
 • Succesvol communiceren - 14 en 16 maart 2017
 • Infonamiddag: KB Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (Gent) - 21 maart 2017 - download presentatie
 • Infosessie brandpreventie (gastbedrijf Unilin Wielsbeke) -16 mei 2017 - presentatie deel1 - presentatie deel2
 • Infosessie EHBO en AED - 16 november 2017
 • Veilig op stage (infosessie voor leerkrachten) - 19 oktober 2017