Geplande activiteiten

Voor zaakvoerders die zelf het preventiebeleid voor hun rekening nemen, voor leidinggevenden uit de houtverwerkende bedrijven en voor gediplomeerde preventieadviseurs (met of zonder ervaring), die hun kennis up-to-date willen houden.

Als preventieadviseur heeft u het recht en de plicht u bij te scholen. U moet namelijk op de hoogte blijven van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang , m.a.w. mee zijn met de actualiteit is de boodschap. Dit “mee zijn met de actualiteit” betreft niet enkel en alleen de theoretische kennis maar vooral ook de toepassing in de praktijk. Vandaar dat Woodwize en SBM de handen in elkaar slaan en u de kans bieden deel te nemen aan deze bijscholing specifiek gericht naar de houtsector.

In 3 avondsessies gaan we op een praktische manier dieper in op de vaak voorkomende problemen binnen de houtsector waarmee u als preventieadviseur wordt geconfronteerd..

INSCHRIJVEN

Infosessie voor zaakvoerders, HR-verantwoordelijken, preventieadviseurs

Eind 2016 werd een nieuw regelgevend kader ingevoerd m.b.t. de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten (werknemers of uitkeringsgerechtigden).

Het sociaaleconomisch opzet van deze wetgeving was/is zeer duidelijk: langdurig arbeidsongeschikten de kans bieden om terug (deels) aan de slag te gaan via re-integratietrajecten op maat, en de uitgaven voor uitkeringen terugschroeven.

Vandaag, goed 2 jaar na de invoering van deze KB’s, stellen we ons de vraag of de regelgeving in haar opzet slaagt. Wat zijn de ervaringen op het terrein? Op welke hindernissen wordt er gebotst? Zijn er hiaten in de nieuwe regelgeving? Is er effectief een kentering in de afwezigheidscijfers te bespeuren? ...

Programma

 • 13u00: Onthaal
 • 13u30: Verwelkoming en inleiding
 • 13u40: Re-integratie van langdurig zieken: de praktijk twee jaar later. 
  Kadering wetgeving, bevindingen en praktijkgetuigenissen en antwoorden op vooraf gestelde vragen van deelnemers
  spreker: dr. Edelhart Kempeneers, medisch directeur Attentia
 • 15u15: Pauze
 • 15u30: Terug aan de slag na langdurige afwezigheid: een actieplan voor je bedrijf.
  Toelichting over deze opleiding
  sprekers: Leentje Van Rysseghem & Maaike Dejonckheere, Cevora
 • 16u00: Bevraging interesse naar / deelname aan een gesloten communicatienetwerk
 • 16u15: Einde infonamiddag

INSCHRIJVEN

Deze infosessie is een initiatief van Cobot, Woodwize, Fedustria (i.s.m. COOAB), WOOD.BE, Attentia en Cevora.

Voorbije activiteiten

 • Studiedag machineveiligheid & veilig onderhoud van machines - 7 februari 2019
 • Start reeks van 3 avondlessen “Ongevallenpreventie in de houtsector” - 4 december 2018 - Kortrijk
 • Hoe OiRA Hout vormgeeft aan jouw preventiebeleid - 22 november 2018 - Profel Overpelt - presentatie
 • Infosessie: Werken met derden en uitzendkrachten - 15 november 2018 - Sint-Denijs-Westrem - presentatie
 • Bedrijven en scholen: samen voor een veiligere hout- en meubelsector! - 23 oktober 2018 - Flanders Expo Gent - presentatie
 • Infosessie: Hoe arbeidsongevallen en beroepsziekten vermijden? - 24 april 2018 - presentatie 1 - presentatie 2
 • Infoavond vernieuwde risicoanalysetool OiRA Hout - 27 maart 2018 - presentatie
 • Studiedag onderwijs: Veilig op stage - 22 februari 2018 - presentatie
 • Infosessie: 'Preventiebeleid: Wat verwacht de overheid van u?' - 8 februari 2018 - presentatie 1 - presentatie 2 - presentatie 3
 • Netwerkevent PUUR PROF - 26 januari 2018
 • Social Partner Project on Challenges and Perspectives of the European Woodworking sectors - Seminar in Porto - 7 december 2017 - presentatie
 • Veilig op stage (infosessie voor leerkrachten) - 19 oktober 2017 - presentatie
 • Infosessie EHBO en AED - 16 november 2017
 • Infosessie brandpreventie (gastbedrijf Unilin Wielsbeke) -16 mei 2017 - presentatie deel1 - presentatie deel2
 • Infonamiddag: KB Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (Gent) - 21 maart 2017 - download presentatie
 • Succesvol communiceren - 14 en 16 maart 2017
 • Infonamiddag: KB Psychosociale Aspecten (Gent) - 2 februari 2017 - download presentatie
 • Voldoet uw bedrijf aan de verplichte risicoanalyses? - Meer info
 • Veiligheid in de bosbouw - 8 december 2016 - www.inverde.be/cursus/2137
 • Infosessie Brandpreventie - 15 november 2016
 • Woodwize: partner van 'The way to health and safety' - 19 oktober 2016
 • Veiligheid onder spanning - 20 en 22 september 2016 - download presentatie