Digital Transformation Manager

Nieuw beroepsprofiel voor hout- en meubelbedrijven om mee te zijn met de digitale (r)evolutie.

Industrie 4.0 heeft een grote impact op alle industrieën in Europa. Deze vierde industriële revolutie omvat de digitalisering van alle processen: van productidee, ontwerp en innovatie over industrialisatie (inkoop, productie en logistiek) tot marketing en commercialisering. Noem het gerust een ware transformatie.

Industrie 4.0 in bedrijven van de Europese meubelsector impliceert een reeks uitdagingen en belangrijke veranderingen, ja zelfs paradigma-verschuivingen. Bedrijven zullen dit uitdagende proces strategisch en overkoepelend moeten begeleiden. Het top- en middlemanagement zal processen bijwerken en integreren om de veranderingen structureel door te voeren. Er is nood aan een strategische visie en een duidelijke behoefte om die digitale transformatie van bedrijven goed te begeleiden.

Recente studies over de digitale transformatie in de hout- en meubelsectoren tonen aan dat er hiaten zijn in kennis, vaardigheden en competenties m.b.t. de digitalisering van bedrijfsprocessen. Daarom werd op Europees vlak het DiTraMa-project gestart om een nieuw gezamenlijk curriculum uit te werken voor een Digital Transformation Manager, met bijbehorende opleidingsmodules die innovatief, interactief en impactvol zijn.

Begin februari was Woodwize aanwezig op de startmeeting in Barcelona, samen met de 12 projectpartners uit 8 EU-landen. Einde juni was er een workshop in Brussel om de eerste resultaten met externe experten te bespreken en werd in de daaropvolgende partnermeeting de verdere projectplanning voor het najaar besproken. Ook de Hogeschool Gent, departement Houttechnologie neemt actief aan dit project deel. De eerste resultaten worden begin 2020 verwacht. Wij houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen.

meer info

Neem contact op met je gekende consulent en wij helpen je graag verder.

 

publicatiedatum: 09-08-2019