M25 | HOUTDRAAIBANK instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je (snij)gereedschap selecteren en controleren, machine instellen, bedienen en onderhouden, teneinde draaibewerkingen zoals; steken, langs-, conus- en dwarsdraaien… met de houtdraaibank veilig en correct uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht (kwaliteit, afmetingen, )
   - Sorteert naar gelang de tekening, uitzicht en kwaliteit
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Brengt merktekens aan
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af (diagonale op kopse kanten)
Selecteert en controleert (snij)gereedschappen
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking (beitel, guts, )
   - Controleert (snij)gereedschappen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt het toerental in
   - Plaatst en bevestigt opspanmiddelen (meeneemcenter/-plaat, klauwspaan, )
   - Stelt geleiders in
      - Plaatst en stelt de ondersteuningsgeleider in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Stelt leunspaan in
      - Stelt het langcopieerapparaat in
      - Stelt het dwarscopieerapparaat in (kruisslede)
      - Plaatst en stelt het meeloopcenter in
      -
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (draaien)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Spant werkstuk op
   - Draait hout (langs, dwars, steken, profiel, conus, …)
   - Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
   - Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Beheert (eigen) administratie
   - Registreert (eigen) werkzaamheden


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

(houtbewerkings)machines


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
(werk)documenten
tekening- en planlezen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
gereedschappen
houtsoorten en zijn eigenschappen
snijgereedschappen
houtdraaitechnieken en -middelen
verspaningstechnologie en -technieken
opspansystemen en -technieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
randapparatuur
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

regels m.b.t. welzijn op het werk
afschrijfmethodes


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.