Omgaan met verschillende leerstijlen

Niet iedereen leert op dezelfde manier. Door de leerstijl van de lerende te achterhalen weet je hoe je hem of haar het best kan ondersteunen om de leerdoelstellingen te behalen. Voor jou als mentor zal dit een uitdaging zijn indien de leerstijl van de lerende verschilt van die van jezelf.

Sommigen leren het best door te doen, anderen door eerst te observeren, weer anderen door kennis te bestuderen op papier enz. Kolb is een van de vele wetenschappers die verschillende leerstijlen in kaart heeft gebracht. In deze theorie wordt een onderscheid gemaakt op basis van één groot verschil, namelijk hoe je begint aan een nieuwe actie.

  • De denkers leren vooral door te observeren hoe iemand een actie uitvoert. Daarnaast verdiepen ze zich graag in de bijbehorende theorie en instructies. Ze hebben geduld en een goed observatievermogen.
  • De doeners willen de actie zelf ervaren en leren met vallen en opstaan. Ze zijn doelgericht, prak-tisch ingesteld en willen resultaat bereiken. Ze werken graag zelfstandig, vertrouwen op anderen voor kennis en informatie om zo zelf actief te kunnen experimenteren.
  • De dromers kijken eerst hoe anderen de actie aanpakken, maken plannen in hun hoofd en verzinnen verschillende oplossingen.
  • De beslissers zijn rationeel en kunnen gemakkelijk beslissingen maken. Ze zien een oplossing en willen die direct kunnen uitvoeren. 

Bepaal je leerstijl en die van de lerende

DOE DE TEST OP PAPIER

DOE DE TEST ONLINE

Tijdens onze opleiding Mentorschap leer je hoe je omgaat met lerenden met de verschillende leerstijlen.