Serieuze investeringen aan het doen in digitale technologie? Zien dat je medewerkers ze niet of verkeerd gebruiken? Voelen dat ze er stress van krijgen? Laat je begeleiden en maak van je investeringen een succes!

Technologie op de werkvloer: niet altijd een succes

Hoe fantastisch de mogelijkheden op technologisch vlak binnen productie ook zijn; in de praktijk blijkt de invoering van nieuwe technologie niet per definitie garant te staan voor succes. Enkele voorbeelden:

  • “We hebben recent op de werkvloer software-systeem voor orderopvolging geïmplementeerd. Ondanks de gebruiksvriendelijkheid van het systeem “vergeten” de operatoren het systeem te gebruiken, wat tot wrevel en problemen leidt bij de andere afdelingen.”
  • “We hebben in onze productie een ‘operator support’-systeem met projectie van instructies geïnstalleerd, maar stellen vast dat de operators het niet langer gebruiken.”
  • “We hebben een ‘shop floor control’-module in ERP, maar onze meestergast wil toch nog altijd zelf gaan zeggen wat de mensen moeten doen.”

Gratis begeleiding via het Europees Sociaal Fonds voor 6 productiebedrijven

Nieuwe digitale technologie kan en zal pas echt goed werken als de voordelen van die technologie succesvol worden gecombineerd met de sterktes van de mensen. Hoe pak je dat aan?

Flanders’ FOOD, Sirris, Alimento, Cobot en Woodwize hebben samen met Workitects de krachten gebundeld in het project Workplace Innovation in a Digitale Environment (WIDE).

Via dit project staan de organisatiearchitecten van Workitects (www.workitects.be) klaar om 6 productiebedrijven gedurende anderhalf jaar te begeleiden met betrekking tot de impact van digitalisering op de bedrijfscultuur en hoe het werk georganiseerd wordt.

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds is deze begeleiding gratis.

Uitwisseling met collega’s, gecombineerd met een individuele begeleiding op maat

De begeleiding bestaat uit een combinatie van collectieve en individuele sessies:

  1. Via een vijftal collectieve sessies krijgen deelnemers inzichten mee op vlak van arbeidsorganisatie en werkbaarheid, en de impact van technologie. De sessies zoomen sterk in op de concrete vragen die leven in de bedrijven rond de tafel, waarbij niet alleen de input van de experten, maar ook de uitwisseling onderling verrijkend werkt. In deze sessies krijgen deelnemers ook de kans om kennis te maken met nieuwe technologieën binnen de proeftuinen van Sirris, Flanders’ FOOD en ILVO.
  2. Daarnaast heeft elk bedrijf recht op 4 workshops met de experten van Workitects, op maat van het bedrijf. Hierin worden tools en methodieken aangereikt om te komen tot een betere integratie van mens en technologie.

Iets voor jouw bedrijf?

  • We beogen met dit project KMO’s (20-250 werknemers) met Vlaams vestiging, uit de industriële sectoren Voeding, Textiel, Hout en Maakindustrie.
  • Je hebt een concreet digitaliseringsproject voor ogen, waarbij de digitale technologie een significante impact heeft op de jobinhoud, samenwerking en/of arbeidsorganisatie. Het kan gaan om verschillende soorten digitale technologie: om te produceren (machines, automatisering van processtappen, fysieke ondersteuning van operatoren) of digitale technologie om data voor procesoptimalisatie te verzamelen, om beslissingen te automatiseren, om informatie te delen of te communiceren, om operatoren te trainen,...
  • Je grijpt dit project aan om met de sleutelfiguren in jouw project de neuzen in gelijke richting te zetten rond noodzakelijke stappen in het veranderproces. We raden aan om per bedrijf een multidisciplinair team samen te stellen (management, productie, HR,...)
  • Je bent bereid om mee te werken aan het projectdraaiboek en het eigen verhaal te delen met andere bedrijven.

Met welke tijdsinvestering moet je rekening houden?

Daar is niet eenvoudig op te antwoorden. Het uitgangspunt is dat de geboekte vooruitgang en resultaten recht evenredig zijn met de geïnvesteerde tijd en energie. De tijdsinvestering hangt bovendien af van de fase waarin het betrokken bedrijf zich bevindt, wat er al aanwezig is, ...

Er wordt alleszins verwacht dat meerdere sleutelpersonen per bedrijf zich vrijmaken voor de collectieve en individuele sessies.

 

Vragen?

Neem contact op met Jeroen Doom (jeroen@woodwize.be)

 

 

publicatiedatum: 31-05-2022