Z19 | SCHALMMACHINE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je (snij)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, de machine instellen, bedienen en onderhouden, teneinde (kunst)leder veilig en correct te verdunnen (schalmen) met de schalmmachine.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Brengt merktekens aan
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (schaafmes)
   - Controleert (snij)gereedschappen (standtijd)
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters in
      - Stelt dikte in
   - Stelt geleiders in
      - Stelt de langgeleider af
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - (De)monteert en stelt aandrukvoet in
Bewerkt onderdelen met (stoffeer)machines
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Start, bedient en stopt de machine
   - Bewerkt het (kunst)leder conform de werkopdracht (schalmen)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

(stoffeer)machines (opbouw, werking)


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
(veiligheids)pictogrammen
(werk)documenten
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
grondstoffen
snijgereedschappen
ergonomische hef- en tiltechnieken
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.