Z14 | WERKEN MET VULSCHUIM/LIJM spuiten

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je vulschuim selecteren, elektrisch- en pneumatisch handgereedschap om vulschuim te bewerken gebruiken, lijm spuiten en vulschuim samenstellen, teneinde vulschuim op maat op te bouwen voor de verdere (zit)meubelstoffering.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze (zachte polyurethaanschuimen, schuimrubber, …)
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, )
   - Herkent en selecteert grondstoffen (lijm, vulmaterialen, )
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Brengt merktekens aan
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
   - Gebruikt decoupeer- /wipzaag
   - Gebruikt nietpistool
   - …
Stelt spuitpistool in (lijmpistool)
   - Voorziet en controleert de producttoevoer
   - Sluit de product-/luchtdruk aan
   - Stelt het spuitpistool af
   - Stelt de afzuiging in
Bedient en stelt machines in om vulmateriaal te bewerken
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt de machine in (parameters, geleiders, )
   - (De)monteert en stelt hulpstukken beveiligingen in
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, stopt en bedient de machine
   - Maakt een proefstuk/-bewerking
   - Bewerkt vul- en afdekmateriaal conform de werkopdracht
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Maakt de vulmaterialen op maat (polyether, schuimrubber, )
   - Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches
   - Leest een snijplan
   - Brengt vulmateriaal op maat met de daartoe voorziene apparatuur (snijden, knippen , zagen, stansen)
   - Verlijmt vulmaterialen tot de gewenste vorm
      - Verlijmt vulmateriaal
   - Gebruikt indien nodig mallen
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt het spuitpistool
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
etikettering en productidentificatie
opbouw van een (zit)meubel
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
grondstoffen
lijmtechnieken en -middelen
knip- en snijtechnieken ifv de eigen werkzaamheden
zaagtechnieken ifv de eigen werkzaamheden
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
(stoffeer)machines (opbouw, werking)
machines (werking, opbouw)
afschrijfmethodes
afschrijftechnieken
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

milieuzorgsystemen
patronen


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.