W32 | GEVELBEKLEDING plaatsen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en draagstructuur en gevelbekleding bevestigen, teneinde gevelbekleding veilig en correct te plaatsen.


Doelgroep

plaatsers


Competenties

Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, Ö)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de ruwbouw, controleert in functie van de eigen werkzaamheden (muren, Ö)
   - Traceert en controleert verankeringspunten
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Brengt signalisatie aan
Plaatst gevelbekleding
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving
   - Plaatst gevelbekleding
      - Bevestigt draagstructuur gevelbekleding aan de ruwbouw en aan elkaar (hout, metaal)
      - Bevestigt gevelbekleding met zichtbare bevestiging (nagels, schroeven, klinknagels, profielsystemen, Ö)
      - Bevestigt gevelbekleding met niet-zichtbare bevestiging (nagels of nieten, schroeven, lijm, ophangbeugels, Ö)
   - Maakt sluitstukken tussen elementen en de ruwbouw
   - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, Ö)
   - Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af (buitenschrijnwerk)
   - Stopt (nage)lgaten op
   - Plaatst randafwerking
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB )
   - Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Werkt op hoogte
   - Gebruikt (rol)steigers volgens instructies en veiligheidsvoorschriften
   - Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBMís en CBMís)
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiŽnt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving


Grondige kennis

plaatsing- en/of bevestigingsmethodes


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
veilig werken op hoogte
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
algemene principes EPB
functionele rekenvaardigheden
tekening- en planlezen
algemene principes EPB
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
bevestigingsmiddelen
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

houtsoorten
plaatmaterialen
kunststoffen
aluminium en andere metalen
brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.