M52 | SCHIJFSCHUURMACHINE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je (schuur)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, de machine instellen, bedienen en onderhouden, teneinde schuurbewerkingen tot de gewenste afwerkingsgraad met de schijfschuurmachine veilig en correct uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, Ö)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Signaleert tekorten
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (schuur)gereedschappen (pads, slisschijf)
   - Selecteert (schuur)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
   - (De)monteert (schuur)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Bergt (schuur)gereedschappen veilig op
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Stelt parameters en coŲrdinaten in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
      - Evalueert het oppervlak op afwijkingen en gebreken
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties


Grondige kennis

(houtbewerkings)machines


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
(werk)documenten
tekening- en planlezen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
gereedschappen
schuurmaterialen en -gereedschappen
schuurtechnologie en - technieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

houtsoorten


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.