161252 | Een ergonomiebeleid op poten zetten: Help! Hoe begin ik eraan?

terug naar de vorige pagina

 

doel In deze opleiding krijgen directieleden, managers, leidinggevenden, leden van de interne preventiedienst, de hr-dienst en het CPBW de kennis en de tools aangereikt om een succesvol ergonomiebeleid op te zetten in het bedrijf.
doelgroep Directieleden, managers, leidinggevenden, interne preventieadviseurs, de hr-dienst en het CPBW in de technologische industrie
vereiste voorkennis
inhoud De opleiding ‘Een ergonomiebeleid op poten zetten. Help! Hoe begin ik eraan?‘ is een onderdeel van een integraal, multidisciplinair en participatief ergonomietraject van mtech+ i.s.m. Jocomotion en focust op:
• de herkenning van risicofactoren voor musculoskeletale aandoeningen (MSA’s)
• de gevolgen voor het bedrijf van uitval door MSA
• de verschillende stappen van de ergonomische maturiteitsladder
• de ideale weg om te klimmen op de ergonomische maturiteitsladder
• de duurzame integratie van ergonomisch werken in het bedrijf
• concrete aandachtspunten en toepassingen op maat van de onderneming
praktisch
standaard duurtijd (uren) 4
Vlaams opleidingsverlof Neen
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.