159539 | Interne auditor milieu

terug naar de vorige pagina

 

doel De deelnemer krijgt richtlijnen voor het opzetten van een intern auditsysteem zoals voorgeschreven in de ISO 14001:2004-norm en wordt opgeleid tot interne auditor.
doelgroep Medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks meewerken aan het invoeren en/of onderhouden van een milieuzorgsysteem in hun werkomgeving.
vereiste voorkennis
inhoud Introductie:
– Waarom is milieuzorg belangrijk ? De milieuproblematiek en het belang van milieuzorg.
– Wat zijn de basisprincipes van milieu ?
– Hoe realiseer ik “continue verbetering” – de methodiek van managementsystemen.
– Waarvoor staat ISO ?
– De High Level structuur van de norm.
– De krijtlijnen van de Vlaamse milieuwetgeving en praktijkgerichte aandachtspunten inzake wettelijke conformiteit.

Voorbereiding en uitvoering van audits conform de vereisten uit de ISO14001:2015-norm en de ISO19011-richtlijn voor auditeren:
– Hoe organiseer ik het proces van de interne audit ?
– Waarmee moet ik rekening houden bij het opstellen van een auditkalender ?
– Over welke eigenschappen, vaardigheden en technieken moet ik als auditor beschikken?
– Hoe bereid ik een audit voor ?
– Uitvoeren van audits:
• Waar voer ik een audit het best uit ?
• Hoe stel ik doelgerichte vragen ?
• Op welke zaken dien ik te letten ?
• Wat moet ik doen bij problemen ?
• Wat betekent “Added value auditing” ?

– Wat moet ik in een auditrapport vermelden ?
– Wie moet de problemen oplossen ?
– Hoe doeltreffend zijn de interne audits ?

Inoefenen auditvaardigheden:
– Inoefenen van audittechnieken via case study.
praktisch
standaard duurtijd (uren) 20
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.