159114 | ABC van BTW

terug naar de vorige pagina

 

doel In onze opleiding ‘ABC van BTW’ ligt de klemtoon op het ‘onder de knie’ krijgen van de basisbeginselen van BTW aan de hand van een zeer praktijkgerichte systematiek.
Tijdens de opleiding krijgen vragen zoals ‘wie is belastingplichtige’, wat zijn de belastbare handelingen’, waar vinden de transacties plaats’, is er een vrijstelling van toepassing’, en ‘wie moet de BTW voldoen aan de Schatkist’ een duidelijk antwoord.
doelgroep Financieel verantwoordelijken en bedienden uit de boekhouding.
vereiste voorkennis
inhoud Inleiding
Belastingplichtige
Belastbare handelingen
- Levering van goederen
- Levering van diensten
- Invoer van goederen
- Intracommunautaire verwerving
Plaatsbepalingsregels
Vrijstellingen
- Vrijstellingen met recht op aftrek
- Vrijstellingen zonder recht op aftrek
Voldoening van BTW
Tijdstip en opeisbaarheid
Maatstaf van heffing
BTW-Tarieven
Recht op aftrek
- Algemene aftrekbeperkingen
- Recht op aftrek bij gemengd gebruik
Herziening van BTW
Teruggaaf van BTW
Formele verplichtingen
Oefeningen
praktisch
standaard duurtijd (uren) 16
standaard kostprijs Kostprijs voor opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 300,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 210,00 euro / MO: 240,00 euro
Vlaams opleidingsverlof Neen
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.