0660 | Peter- en meterschap

terug naar de vorige pagina

 

doel De deelnemers leren :
Begrijpen wat er onder het peterschap verstaan wordt.
De taak van peter enthousiast op zich nemen en de nodige verantwoordelijkheidzin aan de dag brengen om de taak naar eer en geweten te vervullen. Hiertoe zullen zij tijdens de training een aantal coaching- & gesprekstechnieken leren.
De kennis in een onderneming efficiŽnter en effectiever overdragen, waardoor betere resultaten worden bereikt op een snellere manier.
Nieuwe medewerkers sneller integreren, zodat er op de werkvloer minder fouten gemaakt worden, er meer polyvalentie in de onderneming is en de werkdruk van alle medewerkers vermindert.
doelgroep
vereiste voorkennis geen
inhoud - Peterschap: wat is dat?
Waarom ben je een peter?
Wat verstaat men onder peterschap?
Wanneer kan je een tevreden peter zijn? (doelstellingen van het peterschap)
Kenmerken van een goede peter
- Het belang van kennis, kunde & attitude en bestaande instructies & procedures bij het overbrengen van kennis en het leren van taken.
- Het aanleren van taken op de werkvloer: de 5 stappen.
Het belang van een goed onthaal.
Taken demonstreren.
Oefenen en bijsturen.
Chequen.
Feedback geven.
- De peter als coach.
De peter als vertrouwenspersoon.
De peter als voorbeeld.
De peter als beschermer.
Relatie peter/medewerker en relatie peter/leidinggevende medewerker.
Duur van het peterschap: wanneer loslaten?
- Ruimte en tijd maken voor communicatie.
Onthaalgesprekken.
Evolutiegesprekken door de peter
Luisteren, een actieve bezigheid.
Motiveren van medewerkers.
Sociale actieviteiten.
Positieve feedback geven, maar ook negatieve.
praktisch intersectorale opleiding
standaard duurtijd (uren) 16
standaard kostprijs Kostprijs voor opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 440,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 308,00 euro / MO: 352,00 euro
erkend door Cevora? ja
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.