0640 | Coachen en actief leidinggeven voor (toekomstige) meestergasten en bedrijfsinstructeurs

terug naar de vorige pagina

 

doel - De technieken aanleren van het leidinggeven
- Organisatie, omgang met vroegere werkmakkers en rapportering naar de directie
- Methodiek aanleren van het instructiegeven, zodat vaardigheden en kennis beter overgedragen worden
- Evaluatie van de vaardigheden van de cursisten m.b.t. leidinggeven en instructiegeven
doelgroep
vereiste voorkennis geen
inhoud Actief leidinggeven: module 1   - max. 5 dagen
- Intern organisatie van het bedrijf
- Kwaliteitseisen en  -zorg
- Leidinggeven, waarover praten we dan?
- Zorggebieden en taken van de chef kunnen benoemen en verklaren
- Positieve en negatieve invloedsfactoren op de taak van de chef, binnen de organisatie
- Hulpmiddelen voor de chef om zijn taak te vervullen
- Stijlen van leidinggeven binnen de eigen werkomgeving
- Opmaken van een werkdiagram
- Observatie van taken
- Naamloze incidenten analyseren en houding bepalen
- Gevolgen bepalen van de aanpak van een chef
- Functioneringsgesprekken
- Transactionele analyse als werkinstrument in de positie ‘chef en medewerkers’
Coaching van medewerkers: module 2   - max. 3 dagen
- Instructiegeven en aanpak van volwassenen
- Van een programma naar een didactisch handelen
- Leersituaties ontwerpen voor gebruik op de eigen werkvloer
- Respecteren van de didactische principes: leerfazen vastleggen en methodiek
- Hoe goede demonstraties voorbereiden
- Rol van de instructeur
- Een werkanalyse opmaken
- Instructieblad opstellen
- Opleidingsplan samenstellen
- Opleidingsdoelstellingen formuleren (soorten en criteria)
- Opmeten van het effect van een opleiding
- Gespreks- en evaluatietechnieken
Praktijkanalyse – workshop: module 3   - max. 1 dag
- Evaluatie van de individuele aanpak
praktisch Dit programma kan, op vraag van het bedrijf, modulair opgebouwd worden. Indien verschillende modules samengevoegd worden, zal de totale duurtijd korter zijn dan die van de afzonderlijke modules samen. Wordt gegeven op basis van max. 2 dagen/week, ook mogelijk op basis van halve dagen.
Door Woodwize erkende instructeur, bedrijfsinterne opleiding
standaard duurtijd (uren) 48
standaard kostprijs Kostprijs voor opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 1.320,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 924,00 euro / MO: 1.056,00 euro
erkend door Cevora? ja
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.