0195 | CNC programmatie vervolmaking dialoogsturing

terug naar de vorige pagina

 

doel - Werking van een CNC-machine optimaliseren door de programmatie ervan beter te beheersen
- Inzicht in programmastructuren
- Programma’s met zelf gekozen parameters en variabelen aanmaken
doelgroep Personen
- die een CNC-machine programmeren
- die zich verder wensen te bekwamen in de programmatie van een dialoogsturing
vereiste voorkennis - ICT basisvaardigheden
- opleiding CNC programmatie basis dialoogsturing of gelijkwaardig door ervaring
inhoud Via deze module wordt de programmatie van een CNC-machine via de dialoogsturing verder uitgediept. Er wordt praktisch gewerkt met de specifieke machinetaal.
Met deze module worden volgende competenties nagestreefd:
- korte herhaling van programmafuncties en menubespreking
  - inzicht in de programmastructuur
  - via machinespecifieke (ISO-) codes
  - via dialoogsturing met behulp van iconen en menu’s.
  - eigenschappen van de functies
- omgaan met de gereedschapsconfiguratie ifv programmeren met onderprogramma’s, kameringen en macro’s
- programma’s aanmaken via machinespecifieke codes en hun dialoogsturing
  - werkstukvlakken en assenstelsel.
  - verschalen, herhaling en rotatie
  - programmeren met variabelen en parameters
  - programmeren met onderprogramma’s, kameringen en macro’s
  - voorbeelden bekijken, lezen en begrijpen
  - onderprogramma’s, kameringen en macro’s uitwerken
  - nulpuntverschuivingen + incrementeel en absoluut
  - programma’s met condities
  - voorbeelden bekijken, lezen en begrijpen
  - condities uitwerken
  - geometrische functies
- in de opleiding bestaat de mogelijkheid om van gedachte te wisselen. Groepsinteressante onderwerpen kunnen besproken worden. Bedrijfsspecifieke problemen worden hier niet opgelost.
praktisch Bij door Woodwize erkende opleidingsverstrekkers CNC
standaard duurtijd (uren) 16
erkend door Cevora? ja
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

21019500 CNC programmatie vervolmaking dialoogsturing: Biesse Works
 
datumtijdstip
wo 2/06/2021van 08:00 tot 12:00 en van 12:30 tot 16:30
wo 9/06/2021van 08:00 tot 12:00 en van 12:30 tot 16:30
  locatie: VTI Tielt (Tielt) - meer info
  kostprijs: opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 330,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 231,00 euro / MO: 264,00 euro
 

Inschrijven?

Gelieve eerst in te loggen.
Log in als: