0140 | CNC programmatie basis ISO sturing

terug naar de vorige pagina

 

doel - Werking van een CNC-machine optimaliseren
- Inzicht in programmastructuur
- Programma’s aanmaken
doelgroep Personen
- die een CNC-machine programmeren
- die inzicht willen verwerven in CNC-technologie
vereiste voorkennis ICT basisvaardigheden
inhoud Via deze module wordt de programmatie van een CNC-machine met ISO-codes (G- en M-codes) aangeleerd. Er wordt praktisch gewerkt met de programmataal voor Siemens (Sinumerik) of Num-sturing (afhankelijk van beschikbaarheid binnen het opleidingscentrum)
Met deze module worden volgende competenties nagestreefd:
- CNC- machine situeren in het productieproces
- CNC-machine software opstarten en uitschakelen
  - programmastructuur toelichten
  - basis G- en M-codes toelichten en gebruiken
  - gereedschapsconfiguratie aanmaken
  - programmafuncties omschrijven
- programma’s aanmaken via ISO-codes
- coördinatensysteem toepassen
  - programmeren van:
  - absolute en incrementele maten
  - in de verschillende interpollatie-/werkstukvlakken
  - horizontale en verticale boringen
  - rechtlijnige bewegingen
  - te zagen groeven
  - circulaire bewegingen
  - schuine en afgeronde hoeken
  - herhalingen, rotaties en spiegelingen
  - geometrische functies gebruiken
  - gereedschapscompensaties uitvoeren
  - werkstuknulpunten en nulpuntverschuivingen toelichten en integreren in de programma’s
  - voorgeprogrammeerde modules integreren in programma’s
  - bestaande programma’s bewerken
  - basisfuncties uitvoeren zoals invoegen, verwijderen van lijnen, kopiëren/plakken, opslaan als…
- programma’s simuleren, uittesten en praktisch toepassen
praktisch Bij door Woodwize erkende opleidingsverstrekkers CNC
standaard duurtijd (uren) 24
standaard kostprijs Kostprijs voor opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 495,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 346,50 euro / MO: 396,00 euro
erkend door Cevora? ja
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.