0110 | CNC Machinebediening

terug naar de vorige pagina

 

doel Inzicht verwerven in het gebruik van een CNC-machine
Aanleren van een systematische aanpak bij gebruik van de machine
doelgroep Personen
- die rechtstreeks de machine zullen bedienen en er dagelijks op werken
- die inzicht willen verwerven in CNC-technologie
vereiste voorkennis CNC programmatie basis
inhoud - gereedschappen opmeten en instellen, data gereedschappen invoeren
- geschikte opspansystemen i.f.v. de toepassing kiezen en correct gebruiken
  - geschikte cups kiezen, cups positioneren en werkstukken opspannen
  - beschikbare aanslagen gebruiken
  - werkstukken mechanisch en/of pneumatisch klemmen
  - werkstukken opspannen met mallen
  - CNC-machine bedienen
  - de CNC-machine correct in werking stellen
  - referentiepunten aanrijden
  - nulpunten, de verschillende machinezones en vlakken toelichten en gebruiken
  - machine manueel en automatisch bedienen
  - programmaís oproepen
  - programma simuleren/uittesten
  - programma opstarten en uitvoeren
  - werken met machineproductie-/-werklijsten
- storingen en foutmeldingen lokaliseren en interveniŽren
  - de machine uit een noodcircuit halen en de oorzaak detecteren
  - de machine zelfstandig terug opstarten
  - duidelijk communiceren m.b.t. storingen of defecten
- een werkstuk maken op de machine
- kwaliteit bewaken
  - tolerantiegrenzen naleven
  - werkstukken visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
  - standtijd snijgereedschap respecteren
- de machine correct uitschakelen
- basis preventief onderhoud uitvoeren
- welzijn, veiligheid en milieu
  - instructies indienststelling naleven
  - veiligheidsvoorschriften tijdens onderhoudsbeurten naleven
  - regelgeving inzake hygiŽne, veiligheid en milieu toepassen
  - PBMís volgens de gegeven instructies gebruiken
praktisch Bij door Woodwize erkende opleidingsverstrekkers CNC
standaard duurtijd (uren) 24
standaard kostprijs Kostprijs voor opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 495,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 346,50 euro / MO: 396,00 euro
erkend door Cevora? ja
Vlaams opleidingsverlof Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.