ALLVIEW-project bouwt aan een Center of Vocational Excellence voor de Europese hout- en meubelindustrie.

Eerst de uitdagingen op een rij. In de meeste Europese landen kiezen te weinig jongeren voor een technische opleiding die naar de hout- of meubelsector leidt. Of ze stromen na hun opleiding te weinig door naar de sector zelf. 

Bovendien zijn er veel nieuwe uitdagingen voor onze sector: digitalisering, industrie 4.0, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord ondernemen... En er is een tekort aan werknemers met die nieuwe vaardigheden. Aan de andere kant doen bedrijven uitstekend werk op het gebied van digitalisering, groene bedrijfsmodellen en sociale inclusie...

Nu de oplossing. 22 partners uit 8 landen bouwen samen aan een Center of Vocational Excellence (CoVE) voor de Europese hout- en meubelindustrie. Met de steun van de Europese Commissie wil het ALLVIEW-project het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding moderniseren door de partners binnen de hout- en meubelsector met elkaar te doen samenwerken, over de landen heen. 

ALLVIEW bestaat uit verenigingen en federaties van de hout- en meubelindustrie in Europa, aanbieders van en autoriteiten voor beroepsonderwijs en -opleiding, sectorale onderzoeks- en innovatiecentra en andere deskundigen. Elk brengt zijn specialisatie in en creëert op die manier een meerwaarde voor de hout- en meubelsector.

Wat willen we in dit CoVE-project ALLVIEW doen?

  • Een kader ontwikkelen, gebaseerd op artificiële intelligentie en machinaal leren, om toekomstige vaardigheidsbehoeften te voorspellen en loopbaanplanning voor te stellen (WP1)
  • Nieuwe curricula ontwikkelen voor industrie 4.0, circulaire economie, ambient assisted living en maatschappelijk verantwoord ondernemen (WP2 + 4)
  • Nieuwe instrumenten en onderwijsmethoden ontwikkelen met behulp van augmented en virtual reality en 3D-printen (WP3)
  • Een breed scala aan mobiliteitsacties voor studenten en docenten organiseren via een Europees platform voor duaal leren, en een Europese gemeenschap voor duaal leren ontwikkelen voor de hout- en meubelindustrie (WP5)
  • Een blauwdruk voor samenwerking creëren op het gebied van opleiding en onderwijs in de hout- en meubelsector in de EU (WP6)
  • De kwaliteit van de bovenvermelde resultaten garanderen door de Europese instrumenten zoals EKK, ECVET, EQAVET en toepasselijke industriestandaarden te implementeren (WP8)

Onze doelgroepen?

  • Studenten van technisch en beroepsonderwijs (BSO en TSO)
  • Studenten in beroepsopleidingen (EKK 4 en 5) en in het hoger onderwijs (EKK 6 en hoger)
  • Werkzoekenden
  • Managers, bedrijfsleiders en werknemers van hout- en meubelbedrijven in heel Europa.
Meer informatie

www.allview.eu

 

publicatiedatum: 05-04-2021