Paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking: uitbreiding met de bedienden

Op 1 april 2021 wordt het bevoegdheidsgebied van het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking verruimd tot alle werknemers van de bedrijven die activiteiten uitoefenen die in het bevoegdheidsgebied zijn beschreven. Vanaf dat moment zal het PC 126 dus niet langer uitsluitend bevoegd zijn voor de arbeiders, maar ook voor de bedienden.

Op korte termijn wijzigt er niets aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden: de lopende cao’s van het PC 200 worden overgenomen en verdergezet. Ook de werkgeversbijdrage (0,23 %) wijzigt niet. Uiteraard wijzigen ook de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders niet.

Het KB dat het bevoegdheidsgebied uitbreidt tot de bedienden zal eerstdaags door de koning getekend worden. Zodra dat het geval is zullen de sociale partners de cao’s ondertekenen die deze overgang begeleiden.

 

publicatiedatum: 19-03-2021