Z15 | SPECIFIEKE STOFFEERTECHNIEKEN toepassen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je (elektrisch en pneumatisch) (hand)gereedschap gebruiken, figuren uitmeten en aftekenen, het patroon stikken, vul en bekleding aanbrengen, knopen aanbrengen, teneinde (zit)meubelen volgens de werkopdracht te capitonneren, buttonneren of bomberen.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Bepaalt de optimale volgorde voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
Gebruikt (hand)gereedschap
   - Gebruikt afschrijfgereedschap
   - Gebruikt meetgereedschap
   - Gebruikt stoffeergereedschap
Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap
   - Gebruikt schroef-/boormachine
   - Gebruikt capitonneermachine
   - Ö
Past specifieke stoffeertechnieken toe (butonneren, bomberen, capitonneren)
   - Butonneert/bombeert (zit)meubelen
      - Verlijmt meubelstoffen, afdekmateriaal en vulmateriaal
      - Meet figuur volgens het vereiste patroon uit en tekent af
      - Stikt figuur volgens het vereiste patroon
      - Brengt vulmateriaal aan
      - Brengt meubelbekleding aan
      - Brengt/trekt knopen aan in de stoffering
      - Zet knopen vast
   - Capitonneert (zit)meubelen
      - Meet knopen uit en tekent af
      - Plaatst stoffeerspelden in de singels of veerlinnen
      - Brengt gaten aan op de plaats van de capitoneerknopen
      - Bepaalt plooidiepten
      - Bepaalt toegift
      - Bepaalt benodigde meubelbekleding
      - Brengt knopentouw aan
      - Vormt vouwen
   - Controleert kwaliteit en maatvoering
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Richt de werkplaats (ergonomisch) in
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
patronen
productieproces
opbouw van een (zit)meubel
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
grondstoffen
specifieke stoffeertechnieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
(stoffeer)machines (opbouw, werking)
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.