menumenumenumenumenumenumenu visual

Wat leer je bij Productie en ProcesTechnologie?

Je leert zelfstandig  en probleemoplossend denken en werken:

  • Je krijgt inzicht in industriële processen.
  • Je leert zelfstandig een productielijn bedienen, instellen en bijregelen.
  • Je controleert de productie en maakt kwaliteitsvolle producten.
  • Je leert om veilig en milieubewust te werken.

De opleiding is praktisch en de lessen worden afgewisseld met heel wat werkplekleren in verschillende bedrijven.

De inhoud van de opleiding is niet sectorgebonden. Daardoor kan je later als operator terecht in uiteenlopende sectoren, zoals de chemische nijverheid, de houtsector, de textiel- of voedingsindustrie.

Wat is se-n-se?

Se-n-Se staat voor “Secundair na Secundair” en wordt georganiseerd door secundaire scholen. Studenten kunnen instappen op twee momenten, namelijk 1 september of 1 februari.

Eigen aan al deze opleidingen is dat ze sterk gericht zijn op de arbeidsmarkt en dat ‘werkplekleren’ (stage) een essentieel onderdeel vormt van het programma. De opleidingen kunnen 1, 2 of 3 semesters duren. De opleiding is toegankelijk voor studenten die een diploma secundair onderwijs behaald hebben.

Se-n-Se situeert zich op niveau 4 binnen het Europees kwalificatiekader (EQF) dat uit 8 referentieniveaus bestaat en gebaseerd is op leerresultaten. Wie zo’n opleiding afwerkt, krijgt een certificaat.
Personen en werkgevers zullen het Europees kwalificatiekader als referentie-instrument kunnen gebruiken voor de onderlinge vergelijking van kwalificatieniveaus.

Wil je meer informatie over de opleiding se-n-se PPT?

Contacteer een van de scholen die deze studierichting organiseert.
 
     
   
slogan