Schorsing lessen van 29 maart tem 2 april

Het Overlegcomité heeft op 24 maart 2021 beslist dat de lessen in het secundair onderwijs in de week vóór de paasvakantie geschorst worden. De werkplekcomponent in duaal leren en andere alternerende opleidingen gaat wel door, als de onderneming haar activiteiten kan verderzetten.

Voor de werkplekcomponent worden steeds de regels gevolgd zoals ze van toepassing zijn op de onderneming waar de leerling opgeleid wordt. Klik hier voor meer informatie.

Aangezien er geen lessen zijn, kan de leerling met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) voltijds naar de werkplek gaan op voorwaarde dat de onderneming dit kan organiseren in overeenstemming met de geldende coronamaatregelen op de werkplek. In dat geval moet er in onderling overleg tussen de onderneming, de opleidingsverstrekker en de leerling een nieuw uurrooster worden opgesteld (en/of nieuwe afspraken gemaakt worden voor het opleidingsplan). Om administratieve overlast te vermijden, hoeven wijzigingen aan het uurrooster of opleidingsplan momenteel niet geregistreerd te worden in het digitale loket. Zorg er wel voor dat wijzigingen altijd tijdig besproken en meegedeeld worden tussen de partijen, minstens via e-mail en bij voorkeur schriftelijk en ondertekend.

Ondernemingen die geconfronteerd worden met quarantaine van de leerling of tijdelijke werkloosheid in de onderneming door de coronamaatregelen kunnen de uitvoering van de overeenkomst schorsen. Raadpleeg de veelgestelde vragen op de coronopagina voor meer informatie.

Tijdens de paasvakantie geldt de gewone vakantieregeling. Raadpleeg de infofiche ‘Vakantieregeling’ voor meer informatie.

We beseffen dat ook uw onderneming voor nooit geziene uitdagingen staat. We willen u dan ook uitdrukkelijk bedanken voor uw blijvende inzet en voor uw engagement om leerlingen ook in deze moeilijke tijden te helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

 

publicatiedatum: 25-03-2021