Mentorkorting: termijnen verlengd

De doelgroepvermindering voor mentors (mentorkorting) is een vermindering op de werkgeversbijdragen die een werkgever betaalt voor de werknemer die als mentor leerlingen, stagiairs of andere jongeren opleidt in het bedrijf. Door de coronapandemie is het voor werkgevers niet altijd mogelijk om de documenten voor de aanvraag van de mentorkorting tijdig op te stellen en in te dienen. Daarom verlengt de Vlaamse overheid de termijnen voor het indienen van de gegevens van mentoren, het opstellen en het indienen van de mentorovereenkomst en het indienen van de eindverklaring. De termijnen die eindigen op 31 maart 2020 worden verlengd tot en met 30 juni 2020.

MEER INFO

 

publicatiedatum: 14-05-2020