Vernieuwd AREI

Succesvolle infosessies vernieuwd AREI

Op 13 februari (Gent) en 20 februari (Westerlo) organiseerden Woodwize, Cobot, Fedustria, Wood.be, Cevora en Attentia twee succesvolle namiddagsessies rond het vernieuwd Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, kortweg AREI. Die wordt officieel van kracht op 1 juni 2020.

Waarom een vernieuwd AREI?

Het AREI, ingevoerd bij Koninklijk Besluit van 10 maart 1981, bestond uit 279 artikels ondergebracht in zes hoofdstukken. Deze werden verschillende keren aangepast en via Koninklijke en Ministeriële
Besluiten tot wet bekrachtigd. Alles werd daardoor moeilijk lees- en  aanpasbaar. Om onduidelijkheden en conflicten met andere regelgeving weg te werken, en de gebruiksvriendelijkheid
te verhogen, was een herstructurering nodig.

Het vernieuwde AREI bestaat uit drie thematische boeken:

 1. Elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning
 2. Elektrische installaties op hoogspanning
 3. Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Elk boek bestaat uit negen delen, figuren en tabellen. Om het de gebruiker tijdens de overgangsperiode gemakkelijker te maken werden er concordantietabellen opgemaakt voor het oude en het nieuwe AREI.

Het vernieuwde AREI inhoudelijk

In bestaande definities werden onduidelijkheden weggewerkt, er kwamen nieuwe definities bij en bestaande teksten werden inhoudelijk gewijzigd.

Enkele accenten:

 • Voor elke elektrische installatie moet het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek aanwezig zijn. Dit verslag is opgesteld vóór de ingebruikname van de installatie.
 • Afhankelijk van het soort elektrische installatie (huishoudelijk, niet-huishoudelijk, tijdelijk, mobiel, ontploffingsgevaarlijke zones …) wijzigt de frequentie van de controlebezoeken. Er zijn voorbeelden waar de periodiciteit van 25 jaar naar 5 jaar gaat.
 • Een bijkomende definitie voor ‘veiligheidssloten’ van elektrische kasten: dubbelbaardsloten, driekant- en vierkantsloten voldoen niet aan deze definitie. Er mogen geen sleutels ter beschikking zijn bij de kasten omdat onbevoegden die dan makkelijk kunnen openen. Een
  risicoanalyse moet uitwijzen of je dergelijk aanwezige sloten dan moet vervangen.
 • Het belang van BA4- of BA5-bevoegde medewerkers en de taken die ze al dan niet mogen verrichten.

De volledige inhoud van het (vernieuwde) AREI kan je raadplegen op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de

En wat voor jouw bedrijf?

Dat hangt uiteraard sterk af van de heersende preventiecultuur.

 • Zijn alle documenten m.b.t. het elektrisch dossier aanwezig?
 • Worden de periodieke controles gerespecteerd?
 • Worden vastgestelde inbreuken concreet aangepakt?

Het beste wat je kan doen is jezelf te informeren via de bovenvermelde link, via de eigen interne en/of externe preventiedienst, de externe dienst voor technische controle of bij jouw sectorondersteunende organisaties Wood.be en Woodwize.

 

publicatiedatum: 10-04-2020