JOBROAD: nieuw concept om arbeidskrachten met migratieachtergrond te rekruteren.

JOBROAD is een netwerkproject rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen opgestart door Accent, in samenwerking met VDAB, VOKA en nog een aantal partners.  Het project heeft als doel om personen met een migratieachtergrond (geboren buiten de EU) aan het werk te helpen. Uitgangspunt van JOBROAD is integratie door werk en begeleiding. JOBROAD blijft de kandidaten ook begeleiden wanneer die effectief werk hebben gevonden. Bijkomend is het voor bedrijven interessant om gebruik te maken van job- en taal-coaching. Deze dienstverlening is gratis voor werknemers uit de kansengroepen voor zover die nog geen jaar in de onderneming worden tewerkgesteld.

Hoe werkt JOBROAD concreet?

 1. JOBROAD kiest een regio waar bedrijven, die interesse hebben zich kunnen bij aansluiten. Tijdens een verkennend gesprek, stelt het bedrijf haar activiteiten en vacatures voor aan de bemiddelaars van JOBROAD. Die gaan vervolgens op zoek naar potentiële kandidaten.
 2. JOBROAD voert een pré-screening door om tot een selecte groep kandidaten te komen.
 3. JOBROAD komt met een selectie van kandidaten naar het bedrijf.
 • De kandidaten krijgen een rondleiding in het bedrijf en maken kennis met de jobinhoud en de bedrijfscultuur. Op basis daarvan maken de kandidaten een eigen inschatting.
 • Elke kandidaat krijgt een individueel kennismakingsgesprek met de HR- of personeelsverantwoordelijke ven het bedrijf.

  Indien een bedrijf niet kan aansluiten bij een regio (met meerdere bedrijven), kan ook een mini-JOBROAD georganiseerd worden in het bedrijf zelf.

Een belangrijk voordeel is de beperkte tijdsinvestering voor de onderneming zelf. Een verkennend gesprek in de eerste fase neemt ongeveer 30 minuten in beslag en de ontvangst van de selectie van kandidaten een halve voor- of namiddag. Bovendien is deelname voor bedrijven vrijblijvend (geen verplichting tot aanwerving) en gratis. Het bedrijf beslist in positief geval zelf over de aard van het contract (IBO, uitzendovereenkomst, arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, …).

Er is een kalender vastgelegd waarop JOBROAD rondleidingen en individuele gesprekken in bedrijven zal organiseren.

 • 30/09/2019: Gent (bezoeken/ gesprekken gespreid in deze week)
 • 05/11/2019: Brugge
 • 14/11/2019: Roeselare
 • 09/12/2019: Gent (bezoeken/ gesprekken gespreid in deze week)

Vanzelfsprekend kan in overleg met JOBROAD een andere datum worden gevonden.

Ondernemingen die meer informatie wensen over JOBROAD of job-en taal-coaching, kunnen terecht bij jobroad@accentjobs.be

 

publicatiedatum: 21-06-2019