Met het KB ‘Brandpreventie op de arbeidsplaatsen’ van 28/03/2014 als vertrekbasis bekijken wij hoe brandpreventie en -beveiliging praktisch kan georganiseerd worden. Dit wordt o.m. heel duidelijk gemaakt aan de hand van concrete voorbeelden en situaties tijdens een rondleiding in het gastbedrijf Unilin.

Gericht naar preventieadviseurs, zaakvoerders en personeelsverantwoordelijken

DINSDAG 15 november 2016 – 13.30 uur

Locatie: Unilin, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke

PROGRAMMA

13u00: Onthaal

13u30-13u35: Verwelkoming

13u35-14u30: Organisatorische maatregelen inzake brandbeveiliging

  • wettelijke situering brandreglementering
  • verschillende maatregelen die men kan treffen en hoe deze precies ingrijpen op een brandontwikkeling
  • vertaling van afspraken naar wettelijke documenten (bv. risicoanalyse, intern noodplan, interventiedossier, vuurvergunning, …)

Stefan Van den Eynde (preventieadviseur arbeidsveiligheid Attentia)

14u30-15u15: Praktische aanpak van brandpreventie

  • invulling wettelijke verplichtingen (cfr. KB ‘Brandpreventie op de arbeidsplaatsen’)
  • eisen van de brandverzekering
  • insteek Toezicht Welzijn op het Werk - Seveso / Leefmilieu, Natuur en Energie - milieu

Piet Franssen (HSE manager Unilin-Flooring)

15u15-15u30: Pauze

15u30-16u30: Rondleiding met o.m. aandacht voor:

  • brandweerlokaal
  • opslag van gevaarlijke producten

16u30-17u00: Vraagstelling en panelgesprek n.a.v. de rondleiding

Stefan Van den Eynde en Piet Franssen

Dit is een initiatief van Cobot-Bedienden vzw, Woodwize vzw, Fedustria vzw (i.s.m. COOAB), WOOD.BE en Attentia.

PRAKTISCH

Deelnemen is gratis.  Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met situeringsplan.  Elke deelnemer ontvangt een deelnameattest.

INSCHRIJVING

 

publicatiedatum: 12-09-2016