Zo kunnen alle bedrijven uit PC125 en PC126 hun arbeiders nu inschrijven bij een rijschool naar eigen keuze. Om aanspraak te kunnen maken op de sectorale tussenkomsten voor deze opleidingen tot eind 2012 voor arbeiders, dient u na afloop van de opleiding en maximum 1 maand na de factuurdatum, volgende documenten aan Woodwize te bezorgen:

  • screeningsformulier van de werknemer
  • gedetailleerde factuur van de rijschool
  • een door de deelnemer(s) én door de instructeur van de rijschool gehandtekende aanwezigheidslijst, met vermelding van data met start- en einduur
  • en tenslotte het rekeningnummer (IBAN + BIC) van het bedrijf waarop de terugstorting kan gebeuren

Woodwize geeft u hiervoor een tussenkomst van 6,25 euro per opleidingsuur tot eind 2012, waarbij de maximum duurtijd beperkt wordt tot 32 uren voor rijbewijs C en tot 20 uren voor rijbewijs CE en BE. De uren van de examens komen niet in aanmerking voor deze tussenkomst. Deze opleidingen komen bovendien ook in aanmerking voor het betaald educatief verlof, waardoor u een deel van loonkost kunt recupereren, als uw werknemer minimum 32 uren opleiding via Woodwize gevolgd heeft.