H22 | WERKEN OP HOOGTE (bosbouw)

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Werkdocumenten lezen en begrijpen
   - Gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden vertalen
   - De werkplek afbakenen en signalisatie aanbrengen (kegels, veiligheidslint, …)
   - Bomen identificeren
   - Werktuigen en materieel voorzien voor de uitvoering van de opdracht
   - De optimale werkvolgorde bepalen
   - Verankeringssystemen aan de boom of takken plaatsen (kabel, staaldraadtakel, riemen, katrollen)
      - Handlier aanbrengen als stuurlijn of als treklijn
      - Afvangsystemen aanbrengen om de te verwijderen tak tegen vallen te beveiligen
      - Met behulp van klimlijn, hoogwerker of ladder tot de hoogte klimmen waar gesnoeid moet worden
   - Klimmen en klimmers begeleiden
      - Het klimpad bepalen
      - Nagaan welke tak gezond is om een werplijn in te brengen
      - De werplijn over de tak werpen door middel van een werpzakje
      - De klimlijn in de boom aanbrengen via de werplijn
      - De klimlijn rond de tak met een cambiumsaver bevestigen
      - De klimgordel controleren
      - Het loopvrij klimtouw en materiaal aan een klimmer aanreiken
      - Aanwijzingen aan de klimmer geven indien deze zich in een gevaarlijke situatie bevindt
De veiligheidsvoorzieningen controleren
   - Veiligheidsvoorschriften raadplegen en naleven
   - Veiligheidsrisico’s evalueren en gepaste maatregelen nemen
   - Onveilige situaties aan de verantwoordelijke melden
Kwaliteitscontroles uitvoeren
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
In teamverband werken
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Ergonomisch werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Voorgeschreven veiligheis- en milieuvoorschriften toepassen
   - Er op toezien dat de regels voor het bos worden gerespecteerd


Kennis

Wettelijke voorschriften voor het veilig werken in de bosbouw
Verankeringstechnieken voor bomen
Klimtechnieken
Boomsoorten en hun eigenschappen
Materialen en gereedschappen
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
Veilig werken op hoogte
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.