A29 | TRANSPORT laden

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - De werkplek proper houden
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Kennis van de eigen werkopdracht nemen
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - De optimale werkvolgorde bepalen
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren
   - Opnemen, verplaatsen, stapelen en ontstapelen van een lading
   - (Interne)transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is gebruiken
   - Niet-gemotoriseerde transportmiddelen voor goederenbehandeling gebruiken (transpallet, …)
   - Leestoestellen voor codes gebruiken (scanner, …)
Orders klaarmaken voor transport
   - Verpakken met het vereiste verpakkingsmateriaal (golfkarton, mousse, …)
   - Controleren of alle onderdelen aanwezig zijn
   - Beschermen voor transport
   - Opnemen, verplaatsen, stapelen en ontstapelen
Laden en lossen
   - Laden en lossen i.f.v. de distributievolgorde/planning conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, …)
      - Vrachtwagen controleren of hij geblokkeerd is alvorens te laden of te lossen
      - Vrachtwagen controleren of hij goed gepositioneerd staat
      - Laden en lossen zonder de vrachtwagen binnen te rijden
      - Laden en lossen in de vrachtwagen
   - Bevestigen en beveiligen tegen vervoersrisico’s (zekeren van de lading, …)
      - Gepast bindmateriaal en bindmethode gebruiken
      - Gepaste techniek voor stapelen, laden en lossen toepassen
   - Opnemen, verplaatsen, stapelen en ontstapelen van een lading
De kwaliteit van het (eigen) werk controleren
   - Stapelen en sorteren bewaken
   - Lading controleren
(Eigen) administratie beheren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken


Kennis

Goederenbehandeling
Bedrijfsorganisatie en afdelingen
Werkdocumenten
Verpakkings- en beschermingstechnieken en -middelen
Laad- en zekeringstechnieken
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.