A01 | RECEPTIONEREN INKOMENDE LEVERINGEN

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
   - Zijn werkplaats organiseren rekening houdend met een logische werkvolgorde
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
Transport van grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen organiseren (intern)
   - Veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze verplaatsen
   - Niet-gemotoriseerde transportmiddelen voor goederenbehandeling gebruiken (transpallet, steekwagen, …)
Goederen en producten ontvangen en de levering controleren (massief hout, halffabrikaten, toebehoren, …)
   - Leveringen in ontvangst nemen en controleren (afmetingen, hoeveelheden, …)
   - Lading opmeten
   - De weegbrug bedienen
   - Leestoestellen voor codes gebruiken (scanner, flasher, …)
   - Codes en symbolen lezen
   - Gegevens bijhouden over de herkomst, hoeveelheid en de kwaliteit van het hout
   - De (te verwerken) grondstoffen en materialen controleren en actie ondernemen bij afwijkingen (gebreken, vochtigheid, …)
   - Grondstoffen herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken (massief hout, fineer, halffabrikaten , …)
   - Houtvochtgehalte controleren
   - Afmetingen en hoeveelheden controleren
   - Wisselstukken receptioneren
   - Afwerkingsproducten receptioneren
   - Toebehoren receptioneren
   - Aanvoer brandstoffen organiseren
   - Controle-instrumenten gebruiken en de controlegegevens interpreteren
   - Inkomende en uitgaande goederen registreren (computer, …)
   - Beschadigde producten en defect materiaal oplijsten
   - Benodigde stappen ondernemen om geweigerde goederen terug naar de afzender te sturen
   - Documenten voor ontvangst tekenen
   - Leiding geven bij de ontvangst van goederen
   - Nodige documenten doorgeven aan de administratie
   - Zorgvuldig stapelen volgens een logische verwerkingsvolgorde
In teamverband werken
   - Effectief en efficiënt communiceren
   - Informatie uitwisselen met collega’s en verantwoordelijken
   - Rapporteren aan de leidinggevenden
   - Efficiënt samenwerken met collega's
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten houden
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Er op toezien dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd


Kennis

Bedrijfsorganisatie en afdelingen
Voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
Grondstoffen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Functionele rekenvaardigheden
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's
Etikettering en productidentificatie


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.